Bitlis Turizmi

Tatvan’da kalıntı halinde de olsa varlığını koruyabilmiş tarihi eserlere rastlamak mümkündür. Buna göre Tatvan’da tarihi eserlerin dağılımı konusunda karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: 11 kale, 5 camii, 4 kervansaray, 2 kümbet, 2 çeşme, 2 köprü, 3 tarihi ev, 4 tarihi mağara ve 54 kilise mevcuttur.

Tarihi eserler arasında önemli bir yeri olan kaleler Kalekıran Kalesi ve Tatvan Kalesidir. Bunun dışında Karşıyaka mahallesinde tarihi bilinmeyen kalıntı bir kale, arkeolojik araştırmalara muhtaç bir halde varlığını sürdürmektedir. Yine merkez ilçeye bağlı Adabağ köyünde, Yelkenli bucağına bağlı Sarıdal ve Pelli köylerinde, merkez ilçeye bağlı Örenlik köyü üstünde Milkan (Arazi) kalesi ve Mılıkali (Dağ) kaleleri mevcuttur. Ayrıca yıkıntı halinde Anadere ve Sarıdal köylerinde de birer kale kalıntısı vardır.

Yine ilçenin güney batısında, bugünkü Ahlât yolunun üst kısmında, deveyi andıran çeşitli büyüklükte 40 dikili taş bulunmaktadır.

Tatvan’da bu tarihi mekânlara ilave olarak hem tarihi, hem de turistik değer taşıyan önemli ziyaret ve adak yerleri de mevcuttur. Bunlardan biri Abdulcelil Behtani türbesidir.

Önemli bir ziyaret ve adak yeri de Hüseyin Dede (Bapir-i Kal) türbesidir. Halk arasında Bapir-i Kal olarak bilinen, esas adı Hüseyin Dede olan zatın soyunun Hz. Ebubekir’e dayandığı ve 1470-1550 yılları arasında yaşadığı rivayet edilmektedir.

Tatvan’daki turistik alanların önemlilerinden biri, Tatvan Doğu Anadolu Fuarı’dır. 1968 tarihinde Doğu Sanayi Sergisi olarak, bugünkü İmam-Hatip Lisesinin bahçesinde açılan fuar aynı yıl alınan bir kararla Tatvan Doğu Anadolu Fuarı adını almıştır. Fuar 1971’de sabit tesislere kavuşmuş ve 1978’e kadar aralıksız olarak sergiye açılmıştır. Ancak daha sonra dört yıl kapalı kalan fuar 1981’den itibaren yeniden canlandırılmaya çalışılmıştır.

Halen göl kıyısında, yaklaşık 90.000 metre karelik alanda çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle faaliyetlerine devam eden Tatvan Doğu Anadolu Fuarı son yıllarda büyük rağbet görmektedir.

Tatvan’daki önemli turistik yerlerden biri de dünyanın en büyük krateri durumundaki Nemrut Krateri ve bir doğa harikası olan Nemrut Gölü’dür.

İlçe merkezinin kuzey batısında yer alan Nemrut Dağı, aynı zamanda volkanik patlamalar sonucunda Van Gölü’nün de oluşmasına zemin hazırlamıştır. İlçe merkezine, yaklaşık bir saat mesafede bulunan krater gölünün yanında ayrıca yeşil göl diye adlandırılan bir de sıcak su gölü vardır. Yer yer sıcak hava fışkıran krater bacaları da mevcuttur. Göl civarında çeşitli ağaçlardan oluşan küçük koruluklar, Nemrut zirvesini daha güzel bir hale getirmektedir.

Bir başka turistik yöre ise Van karayolu üzerinde Obuz (Kamer) köyü sınırları içinde ve Kariz Dağı eteğinden çıkan Sapur kaynak suyu ve civarıdır. Son yıllara gelinceye kadar çok yoğun ilgi gören Sapur Suyu, terör olayları nedeniyle önemini kaybetmiştir. Son yıllarda bölgemizde sağlanan sükûnet sayesinde Sapur Suyu gibi diğer tarihi ve turistik yerler de yeniden kısmi bir ilgi görmeye başlamışlardır.


bigacem.org
bigacem.org

 

BİGACEM
BİGACEM
Anketimize Katılın


Bitlisin en oncelikli sorunu sizce nedir

  • -------------------